CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ONLINE THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC 2021

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ONLINE THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC 2021
CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ONLINE THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC 2021

DOWNLOAD

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ONLINE THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC 2021

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android…

Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++….)

Cách tạo và gọi hàm trong C++

– Xử lý mảng
– Xử lý con trỏ
– Xử lý chuỗi
– Xử lý cấu trúc
– Xử lý tập tin

.com/img/a/

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *