Chia sẻ miễn phí khóa học online tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ 2021

Chia sẻ miễn phí khóa học online tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ 2021

Chia sẻ miễn phí khóa học online tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ 2021

DOWNLOAD

Khóa học này dành cho

Người muốn có một trợ lý Excel để tra cứu khi cần

Người muốn xử lý dữ liệu, chuẩn hoá dữ liệu, chuẩn hoá nhập liệu để phục vụ mục đích báo cáo

Người muốn làm kế toán trên Excel, hiểu bản chất hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp

Người muốn sử dụng Excel để phân tích, lập và quản lý các dự án đầu tư

Người muốn ứng dụng Excel để xây dựng các mô hình quản trị, đo đếm đánh giá nhân sự

Người muốn nhân viên của mình giỏi Excel để phục vụ báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Không phù hợp với người không muốn phát triển tư duy quản trị và quản lý

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Ứng dụng thành thạo 150 hàm Excel, Pivot Table, kỹ thuật lọc, định dạng dữ liệu, vẽ biểu đồ chuyên nghiệp…vào công việc

Hình thành và phát triển tư duy tổ chức, xử lý dữ liệu khoa học

Rèn luyện kỹ năng báo cáo theo các công việc cụ thể để sử dụng Excel thành thạo, đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng Excel của các doanh nghiệp, tập đoàn

Tự xây dựng hệ thống báo cáo động, hệ thống quản trị chuyên nghiệp để đo lường hiệu quả công việc

Có chuyên gia Excel bên cạnh 24/7 để hỏi khi cần

Được làm quen với công việc thực tế tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý, phát triển sự nghiệp nhanh chóng

Tiết kiệm chi phí và thời gian so với học offline, thời gian học linh hoạt

Vượt qua các kỳ thi cấp chứng nhận năng lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *