CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC VBA VÀ EXCEL TỪ KHÔNG BIẾT TRỞ THÀNH MASTER PRO ( CẬP NHẬT 2021 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC VBA VÀ EXCEL TỪ KHÔNG BIẾT TRỞ THÀNH MASTER PRO ( CẬP NHẬT 2021 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC VBA VÀ EXCEL TỪ KHÔNG BIẾT TRỞ THÀNH MASTER PRO ( CẬP NHẬT 2021 )


Lợi ích từ khoá học

1.   Ngay sau khi học xong khóa học áp dụng được những kiến thức đó thực hành hàng ngày

2.   Sử dụng chính những ví dụ trong khoá học để phục vụ công việc

3.   Tự phát triển những công cụ VBA và Excel để làm việc hiệu quả và năng suất hơn4.   Biết thêm những cách mới để giải quyết vấn đề với dữ liệu trong Excel

Phù hợp với

1.   Dành cho người làm công việc có tính lặp lại trong Excel

2.   Thích hợp các ngành kiểm toán, kế toán, thống kê, hay phải nhập dữ liệu và phân tích tổng hợp, tạo báo cáo

3.   Dành cho đối tượng cần tự động hoá các thao tác trong Excel

4.   Dành cho đối tượng muốn nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong Excel5.   Dành cho đối tượng muốn nâng cao trình độ Excel

?Link Tải Khoá Học

?

↪ Link Xem Online:       

  Phần 1: Tại đây         

Phần 2: Tại đây

——————————————————————————–

↪ Link Tải:  Phần 1: Tại đây  Phần 2: Tại đây

2020_03_21_11.06.45

#quantriexcel #kynangmoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *