Tìm Số Lớn Nhất, Nhỏ Nhất, Ở Giữa Trong Excel

Tìm Số Lớn Nhất, Nhỏ Nhất, Ở Giữa Trong Excel

Tìm Số Lớn Nhất, Nhỏ Nhất, Ở Giữa Trong Excel

Thông thường chúng ta hay tìm kiếm giá trị lớn nhất, giá trị bé nhất trong một dãy số, mà ít ai tìm kiếm số ở giữa giãy số đó, vậy nếu gặp trường hợp đó thì bạn sẽ xử lý như thế nào, thủ thuật excel sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm số ở giữa nhé.
Như ở ví dụ này, chúng ta có một cột điểm số và các yêu cầu cần thực hiện là tìm số điểm cao nhất, thấp nhất và ở giữa.

Để tìm điểm cao nhất thì chúng ta sử dụng hàm MAX

Và tìm điểm thấp nhất dùng hàm MIN là có ngay kết quả

Còn để tìm số điểm ở giữa thì đầu tiên các bạn sắp xếp lại cột điểm từ lớn đến bé, sau đó chèn thêm một cột và đánh số thứ tự từ nhỏ tới lớn

Kết quả trả về số điểm ở giữa dãy số trên là 7, kết quả đó có làm bạn hài lòng không nào?

Như vậy là xong rồi, chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *