Chia Sẻ Miễn Phí Khóa Thành Thạo Tin Học online Từ A-Z 2020 Full Google Driver Link

Chia Sẻ Miễn Phí Khóa Thành Thạo Tin Học online Từ A-Z 2020 Full Google Driver Link

Chia Sẻ Miễn Phí Khóa Thành Thạo Tin Học Văn Phòng Từ A-Z 2020 Full Google Driver Link

Những gì bạn được học từ khóa học tin học online này : 

  • Phương pháp học tập tiên tiến với các bài thực hành thực tế.
  • Nắm vững kỹ năng của bộ ba phần mềm thông dụng nhất hiện nay Word – Excel – Powerpoint.
  • Tự tin áp dụng kiến thức từ khóa học để sử dụng trong bất cứ công việc nào.

Số lượng video: 90 video + Tài liệu

Dung lượng: 2.07 GB

DOWNLOAD GOOGLE DRIVER

Link Download: 

https://www.fshare.vn/folder/HHNJHJYWDTQ2

DOWNLOAD ONEDRIVER

Link Dư Phòng: 

#quantriexcel #kynangmoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *